-A A +A

Home slider

Velkommen til Merial Norge
Merial Norden A/S er datterselskap til det internasjonale veterinærmedisinalfirmaet MERIAL. Merial Norden A/S har hovedkontor i Hørsholm og er ansvarlig for salget av firmaets veterinære legemidler i Danmark, Sverige og Norge. Merial er ledende innen vaksiner og antiparasittære legemidler med produkter som Ivomec, FRONTLINE, PUREVAX og CIRCOVAC. Merial er nå en del av Boehringer Ingelheim.

Corporate insights

Focused on disease prevention
and health management in animals