Velkommen til Merial Norge !

-A A +A

Home slider

Velkommen til Merial Norge
Merial Norden A/S er datterselskap til det internasjonale veterinærmedisinalfirmaet MERIAL, som er en del av Sanofi-gruppen. Merial Norden A/S har hovedkontor i Hørsholm og er ansvarlig for salget av firmaets veterinære legemidler i Danmark, Sverige og Norge. Merial er ledende innen vaksiner og antiparasittære legemidler med produkter som Ivomec, FRONTLINE, PUREVAX og CIRCOVAC.

Corporate insights

Focused on disease prevention
and health management in animals